Αρχείο Διαβουλεύσεων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διεξάγεται από: ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Βήμα Διαβούλευσης Η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί και έχει περάσει στο αρχείο.
Έναρξη: 25/11/2015
Λήξη:25/11/2015

dfdgd

Διεξάγεται από: dfgdf
Βήμα Διαβούλευσης Η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί και έχει περάσει στο αρχείο.
Έναρξη: 24/11/2015
Λήξη:30/12/2015

kugt ig iyf uyr

Διεξάγεται από: khg ig ig i
Βήμα Διαβούλευσης Η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί και έχει περάσει στο αρχείο.
Έναρξη: 24/11/2015
Λήξη:31/12/2015

Μια διαβούλευση ακόμα

Διεξάγεται από: Δήμος
Βήμα Διαβούλευσης Η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί και έχει περάσει στο αρχείο.
Έναρξη: 02/07/2015
Λήξη:08/08/2015
4 αποτελέσματα.

Αναφορές Διαβουλεύσεων

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις