Στοιχεια Διαβουλευσης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διεξάγεται από: ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Βήμα Διαβούλευσης Η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί και έχει περάσει στο αρχείο.
Έναρξη: 25/11/2015
Λήξη:25/11/2015
 

Πληροφοριακό Υλικό

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Περίληψη Συζήτησης

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Αποτέλεσμα Διαβούλευσης

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις